Песня Тата-Улана "Баары бир" и слова к ней

12/11/10, 12:57  |  Просмотров: 26004

Limon.KG -

01  

Барры бир

1

Төшкө кагып, такылдатып айтар сөзүм барбы ?

Караңгыда көз көрбөсө карматканым шамбы ?

Бул жашоодо сен ойлогон бирөө жарым барбы ?

Ене-атаңдын көз карашы чырайлуу таңбы?

Бул жашоодо өмүр сүрүп ойлонгонуң чынбы ?

Керектүүсүн талкуу кылган дараметиң тыңбы ?

Кыйналгандар көтөрө албай тырс эттирип сынды,

Оор көтөргөн бөтөлкөсү адамды тыйды.

Ар заманда кыйынчылык өз калыпта болгон.

Касиетин жоготкондор саман-саман толгон.

Бийлик менен тирешүүлөр ар кылымда болгон.

Акча деген балекетиң бай-кедейге бөлгөн.

КАЙРЫМА:

Оор турмушту ханга шылтап көнгөнүбүз баары бир.

Табалбастан жерди жыттап жүргөнүбүз баары бир.

Жалкоолукту күлкү кылып күлгөнүбүз баары бир.

Келечексиз ушул жорук мага деле баары бир.

Кимиң барсың ? айталбайсың, ушул сөздү баары бир.

Жаштын көбү үн чыгарбайт угушпайт го баары бир.

Устукан бизге тартылат унутпагын баары бир.

Сөздөрүмө түшүнбөсөң чын жүрөктөн баары бир.

2

Сен барсыңбы бул дүйнөдө апаң үчүн таңбы

Кудай деген сөздөрүңдө калыс чындык барбы

Ачык көңүл ыйман жолго көкүрөгүң таарбы

Ташта наары жаман ойду таптап өткүн жарды

Чет өлкөдө кызмат кылып оор жумушка зарбы

Элдин саны чет өлкөдө бир кичине шаарбы

Кордук көрүп кыйналгандар араңарда барбы

Мен да болгом жаныңарда күрөп жолдон карды

Банк көбөйүп жергебизде Швейцария аталдык

Акча жуучу кир машине Мексика шайландык

Ысык көлдү талаттырып мончо кыласалдык

Кызын сатып көнгөндөрдөй болгону калдык

3

Кечиргиле катуу тийсе жүрөктөгү сөздөр

Ылдый карап өталбастан түз караган көздөр

Азыр сүйлөп кыйналганым болгону бир сөздөр

Нени көрүп сөз табалбай унчукпады көздөр

Бул жашоонун кереметин толук таттып көргүн

Дыбыратып өтүп кетет турмуш деген өткүн

Көз жумулуп ачылганча көркү келет күздүн

Кайсыл бактан өмүр бойу үзүүрүн үстүң

Элин бакан жигиттердин казынасы толсун

Кыргыз наамын көтөргөндү Кудайым колдосун

Эне атасын сыйлагандар ыйман бекем болсун

Дин жолунда жүргөндөргө Алла ыраазы болсун

Слова песни были предоставлены самим Тата-Уланом

Источник: Bulbul.kg

Данная статья является интеллектуальной и авторской собственностью интернет-издания Limon.KG. Перепечатка материала с сайта невозможна без письменного разрешения редакции.
Поделись своим мнением

Обсуждаемое в соцсетях